Ikebana International Fair 2016
(December 5, 2016, Royal Park Hotel)
back to the list  
a01  
古流かたばみ会   Koryu Katabami-kai
大塚 理司   Rishi Otsuka